Základní informace

Program obsahuje dva podprogramy (Převody jednotek a Statistika).
U převodů jednotek lze převádět údaje v těchto veličinách: délka, obsah, objem, hmotnost, teplota, rychlost a informace. Další veličiny si může uživatel nadefinovat sám.
Statistika slouží k základním statistickým výpočtům. Obsahuje dvě kategorie výpočtů:
1. Charakteristiky polohy a variability
2. Koeficient korelace.


Program je šířen jako freeware. Můžete ale libovolnou částkou přispět na další vývoj této aplikace.


Autor: Pavel Borkovec
Kontakt: p_borkovec@email.cz
WWW stránky: www.pbsoft.wz.cz
Vytvořeno: 30.8.2006
Licence FREEWARE
Doporučená cena: 70 Kč
Velikost souboru: 556 kB
Zatížení procesoru: 0 %
Využití op. paměti 4 MB